Avslutning och summering, fredag den 16:e maj

By | 18 maj, 2008

Sundsvall Vimmerby…. med tåg!

Nu är vi hemma i Vimmerby igen och det är hög tid att summera årets cykeltur.

Först vill vi rikta ett tack till alla er som har hjälpt oss att få detta att fungera. Ett särskilt varmt tack skickar vi till Annelie på Reumatikerförbundet som har koordinerat de aktiviteterna på de olika orter där något särskilt har hänt. Hon har hållit kontakten med oss hela tiden och sett till att allt har fungerat på”de olika platserna. Jag tänker särskilt på Malmö, Mariestad, örebro och Sundsvall. Ett stort tack till alla er på dessa orter som har engagerat er i vårt projekt och hjälpt oss. Utan er hade inte detta fungerat så bra som det har gjort.

När vi nu summerar visar det sig att vi har cyklat drygt 130 mil på 24 dagar + 3 vilodagar. Det blir ungefär 54 km par dag och det blir 9282 höjdmeter med en medelhastighet av 14,30 km/tim. Skälet till att vi redovisar dessa siffror är att de eventuellt kan vara till hjälp för andra som planerar en långtur på cykel.

Slutligen vill vi rikta ett tack till alla er som har följt vårt projekt här på vår hemsida och kanske lämnat en hälsning i gästboken.

Vi hoppas att detta projekt har lett till att fler har insett vilken skillnad de moderna biologiska medicinerna kan göra i reumatikers liv. Vi vet att det är fler idag som får möjlighet att prova dessa mediciner, än när vi startade projektet för fyra år sedan. MEN det är fortfarande mindre än 30% av de som skulle kunna bli hjälpta som får någon möjlighet och därför kommer vi att fortsätta vår kampanj på alla för oss tillgängliga sätt. Reumatikerfonden är den största enskilda bidragsgivaren till Svensk reumatologisk forskning. Vill du stödja forskningen kring reumatism, ska du stödja reumatikerfonden.

Läs mer om Reumatikerfonden


Tack för denna gång!

Kommentera