Pressmeddelande 2008-04-14

By | 13 april, 2008

Pressmeddelande 2008-04-14
Reumatiker cyklar 125 mil från Malmö till Sundsvall, för att stödja forskningen

Hur är det möjligt för en reumatiker att cykla drygt 125 mil genom Sverige? Svaret finns i de nya biologiska medicinerna mot reumatism. Efter år av smärta och tilltagande orörlighet fick Bengt Falke för snart fem år sedan tillgång till en av dessa så kallade TNF-alfa-blockerare och därför kan Bengt och Ulla Falke nu ge sig ut på en långresa på cykel. ”Cykla för livet” är både en personlig triumfresa men också ett sätt att fästa uppmärksamhet på de nya behandlingsformerna, som betydligt fler borde få tillgång till. Bengt Falke säger att det känns viktigt att visa vilken skillnad dessa mediciner har gjort för honom och hans familj och hur viktigt det är med regelbunden motion för en reumatiker, för att må bra och behålla rörligheten.

Reumatikerförbundet har under år 2008 ett temaår som heter ”I RöRELSE” och som vill visa betydelsen av regelbunden motion för hur en reumatiker mår. För många av den nära miljon reumatiker det finns i Sverige, skulle träning och motion kanske kunna ge förbättrad rörlighet och en bättre livskvalitet och vilket är tesen bakom årets temaår. Här är Bengt ett levande exempel.

– Jag trodde att jag skulle sitta i en rullstol vid det här laget, säger han! För fem år sedan kunde jag knappt lyfta en kaffekopp, knäppa skjortknapparna eller dra upp gylfen. Och nu står jag här! Smärtan är borta och jag rör mig nästan obehindrat. Det känns fantastiskt!

– Det tråkiga är att alla reumatiker inte får tillgång till de här nya medicinerna. Alldeles bortsett från det oerhörda mänskliga lidandet, kostar det mer för samhället att ha mig långtidssjukskriven eller förtidspensionerad än frisk med behandling. Det är ju självklart. De strukturer i vårt system som motverkar detta måste förändras, säger han!

För några år sedan föddes idén om att på något sätt försöka betala tillbaka en del av all hjälp han fått under den värsta sjukdomstiden. Därför gav han sig ut på cykelkampanjen ”Cykla för livet” för att stödja Reumatikerfonden. Tillsammans med hustrun Ulla cyklade Bengt Falke en fem veckor och 160 mil lång triumfresa från östersjön ner till Medelhavet. Under resan skickade Reumatikerförbundet ut ett insamlingsbrev som via ett kontrollerat 90-nummer nu har resulterat i drygt 730.000 kr till forskningen.

I år planerar paret att cykla ett drygt hundratal mil från genom Sverige. Starten sker den 19:e april i Malmö och under fyra veckor kommer de på småvägar att kryssa norrut till Sundsvall. Under resan kommer Reumatikerförbundets lokalavdelningar att arrangera möten på några av de orter paret passerar och där kommer de att berätta om sina erfarenheter.  Förhoppningen är att fler ska uppmärksamma vad moderna mediciner kan åstadkomma och hur viktigt det är med regelbunden motion för att må bra. Samtidigt hoppas man kunna ge lite hopp till andra som lider och ännu inte har fått möjlighet att prova de moderna medicinerna dem. Hela projektet kan följas via en dagbok på Internet, http://www.falke.nu.

Reumatikerfonden BG 900-3195 ger stöd till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Fonden följer Stiftelsen för insamlingskontrolls regler och administreras av Reumatikerförbundet.

För mer information kontakta: Bengt Falke, 070-846 22 99
Annelie Norberg, Reumatikerfonden 08-505 805 37, 0733-68 93 11

Kommentera